Geert van Bruaene vzw

INHOUD EN DOELSTELLING

De vzw Geert van Bruaene heeft als doel ‘t Goudblommeke in Papier als artistieke ruimte doen uitgroeien tot een interculturele ontmoetingsplaats rond literatuur, theater, kunst, muziek en wetenschappen.

De vzw Geert van Bruaene organiseert een cultureel / literair café in zijn breedste betekenis met o.a. een combinatie van literatuur, muziek en gezelligheid. Dit is letterlijk te nemen, want ter afronding van een culturele avond willen we steevast een Brussels streekbier en hapje (bv. geuze met hapje ettekeis)) voorzien. In het artistiek-literair café wordt aandacht besteed aan zeer uiteenlopende literaire genres naast belangrijke aandacht voor plastische kunsten, wetenschapsfilosofie, theater en muziek, geschiedenis en sociaal-artistieke kunstuitingen.

Sinds oktober 2007 wordt er wekelijks een meertalige forum worden geboden aan diverse genres binnen de letteren, dichters, schrijvers, theatermakers en andere artiesten (zoals kleine muziekgroepen) blazen het kunstenaarscafé nieuw leven in. Zo is het Goudblommeke in Papier naast Passa Porta, Beursschouwburg,… al ingeschakeld in het Intercultureel Literair Parcours (organisatie: Vlaamse cultuurfondsen en allochtone organisaties).

In de wintertuin krijgen kunstenaars de mogelijkheid om hun werk tentoon te stellen. Kwaliteit is het eerste selectiecriterium, maar ook de relatie van de artiest met het café en haar geschiedenis kan bepalend zijn.

Ten slotte is er de uitdaging om een bijdrage te leveren aan het ontsluiten van de geschiedenis van het café en haar bezoekers. Veel materiaal uit artistieke hoog bloei (jaren 50-60-70) dreigt anders verloren te gaan. Dit kan resulteerde al in meerdere publicaties gewijd aan de cultuurhistorische waarde van het café. Wij ontsluiten de verhalen over en achter de kaders van de schilderijen en dankzij de inspanningen van de cvba beschikken we over een volledige fotografische inventaris van alle exponenten in de beschermde ruimte.

DOELGROEP

De werking van de vzw wil richten zich op mensen in Brussel en de ruime omgeving, die plezier hebben in literatuur en ander creatief taalgebruik. Verder willen we zoveel mogelijk liefhebbers in contact brengen met literaire kunstuitingen van niveau. Tijdens literaire avonden en bijzondere manifestaties trachten we om de mensen te laten ervaren dat literatuur en plastische kunst in een bredere context aan ieder van hen wat te bieden heeft.

COMMUNICATIE

Het Goudblommeke in Papier is van regionaal en internationaal belang. Via een krachtige drietalige website ontsluiten wij de geschiedenis en programmatie voor  het publiek. In het café zelf wordt het publiek geïnformeerd over de stand van zaken: via folder en geactualiseerde informatie. In het najaar 2008 hebben we een e-zine opgestart waarin de programmatie worden uit- en toegelicht. In 2010 publiceerden wij samen met Connexxion een boek over de mythische stichter van het Goudblommeke in Papier, Geert Van Bruaene.

De website en e-zine worden ingeschakeld om de programmatie aan te kondigen en tegelijkertijd voorzien we affiches en flyers die we via het cultureel netwerk in Brussel en grote rand willen verspreiden (aeolus, acka, …). De steun van de Vlaamse overheid zal op alle communicatiedragers kunnen worden vermeld. Door de uitbouw van een intercultureel netwerk en via de programmatie willen we ook andere, divers publiek bereiken.

NIET-LIMITATIEVE OPSOMMING VAN ONZE PARTNERORGANISATIES

De partners waarmee we op dit ogenblik werken zijn o.a.: Passa Porta, KunstenfestivaldesArts, Muntpunt, Culturama, Brukselbinnenstebuiten, Faro, Davidsfonds, Masereelfonds, Willemsfonds, de Vermeylenkring, ‘t Scarlaken, de Louis-Paul Boonkring, Entrez-Lire. Korei, De Brusselse Museumraad, de Vereniging voor Toerisme Vlaanderen, Be.Brusseleir, Zinnema,  Grenier Jane Tony, CeLT (Culturele en Literaire Tijdschriften), asbl la Petite Fleur, asbl Racontances, Sceptics in the Pub, UPV, SEL, De Mens.Nu, cercle d’histoire de Bruxelles, Art en Marge, The Cartoonist, Poppunt, the Brussels Jazz Festival, Brosella, Fondation Ca Ira, Open Monumentendagen, Erfgoedcel VGC Brussel, cinéma Arenberg, Europalia, Amnesty International…