Help ons de pandemie te overleven

Het geklasseerde stamineetje is zwaar getroffen door de corona-crisis. Bijna een half jaar zonder inkomsten. Onvoorziene investeringen om een kortstondige heropening mogelijk te maken. Wij hebben uw steun dringend nodig, want de gevolgen van de crisis zouden wel eens fataal kunnen zijn. De Koning Boudewijnstichting verleent haar steun aan de redding van dit culturele erfgoed.

De giften aan de Stichting vanaf 40 euro (art. 140 WIB) geven recht op een fiscaal attest. Betaling in schijven of met permanente opdracht is mogelijk, zolang het totaal minimum 40€ per kalenderjaar bedraagt. Stortingen kunnen enkel gebeuren op projectrekening: BE10 0000 0000 0404 –BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/3281/00003 (opgepast: gestructureerde mededeling)

Stort een gift van minimum 40 euro voor 31/12/2020 en u ontvangt van de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest voor het inkomstenjaar 2020. Als uitzonderlijke steunmaatregel naar aanleiding van de Covid-19 crisis is de belastingvermindering in 2020 verhoogd van 45% naar 60%. Voor vrienden en vriendinnen van Het Goudblommeke in Papier is het een mooie manier om te helpen bij de overleving van dit geklasseerd levend museum. U heeft via de Koning Boudewijnstichting de zekerheid dat uw gift goed besteed wordt en integraal het project ten goede komt.

Met onze welgemeende dank voor uw milde steun.

Paul MERCKX

Voorzitter