16 stellingen

16 stellingen

Eigenlijk was Marcel Broodthaers een stamgast van café ‘Le Floriot’ in de Hoedenmakersstraat waar Marc Eemans en Aubin Pasque ook wel eens kwamen. Goed bekend met de surrealisten kwam hij rond 1960 ook wel vaker in het Goudblommeke in Papier. Niet vergeten dat Broodthaers op dat ogenblik nog vooral dichter is maar zijn dichtbundels vonden bitter weinig aftrek zodat hij zich later op beeldende kunst is gaan toeleggen, met het gekende gevolg.

STELLING 10: De man verborgen onder de coltrui is Marcel Broodthaers. Een foto die trouwens zeer mooi toont dat de surrealisten kunst niet beschouwden als iets dat behoorde tot hun ‘werk’. Het surrealisme was een ferm statement dat daadwerkelijk geleefd werd. Het café van Geert van Bruaene is daar een mooie getuigenis van.

Fout. Op deze foto staan enkel hedendaagse figuranten. Broodthaers en Van Bruaene kenden elkaar wel effectief maar die contacten dateerden eerder van de periode van het revolutionair surrealisme dat later zou uitmonden in Cobra (1948). 

Wie zijn we?

Het Goudblommeke in Papier is een café met een beroemd verleden. Hier vonden de boegbeelden van het Brusselse surrealisme elkaar, zoals René Magritte, Louis Scutenaire, Marcel Mariën... Ook later kwamen kunstenaars en schrijvers er regelmatig over de vloer. Het café is nog steeds een artistiek en literair trefpunt.

Nieuwsbrief

Waar kan je ons vinden?

kaart_goudblommeke.gif