16 stellingen

16 stellingen

 In de voorste gelagzaal van het café vind je een vierkante opening die toegang gaf tot een tunnel. De tunnel dateert van de tijd van de eerste omwalling van Brussel, toen het café nog geen café was maar een onderdeel van een klooster. Waarom er net in een klooster een tunnel werd aangelegd is nooit geweten. Wat we wel weten is dat de tunnel in de Tweede Wereldoorlog is gebruikt om Britse piloten te helpen ontsnappen. 

STELLING 8: De TV-serie Allo Allo is iedereen wel bekend. Maar wat weinigen weten is dat de TV-serie eigenlijk een parodie is op Secret Army, een grimmige TV-serie uit de jaren ’70 over een Brusselse verzetsorganisatie die Britse piloten hielp ontsnappen. De tunnel en het café stonden model voor heel wat van de historische details waar deze TV-serie op gebaseerd is.

Fout. De vierkante opening (die opvalt door de ander kleur van de tegels) in de vloer van de voorste gelagzaal is het restant van een valluik naar een gedempte kelder en niet naar een tunnel. Deze kelder werd gedempt omdat men teveel last had van insijpelend water (afkomstig van de vroegere Droogeheergracht – de huidige Cellebroersstraat). Het café noch de tunnel hebben dus model gestaan voor de TV-serie Secret Army. Toch is het verhaal niet geheel uit de lucht gegrepen, want volgens Brusselkenner en – gids Roel Jacobs vind je in de Sint-Jorisschool (aan de overzijde van de straat) nog wel degelijk sporen van tunnels.

Wie zijn we?

Het Goudblommeke in Papier is een café met een beroemd verleden. Hier vonden de boegbeelden van het Brusselse surrealisme elkaar, zoals René Magritte, Louis Scutenaire, Marcel Mariën... Ook later kwamen kunstenaars en schrijvers er regelmatig over de vloer. Het café is nog steeds een artistiek en literair trefpunt.

Nieuwsbrief

Waar kan je ons vinden?

kaart_goudblommeke.gif