16 stellingen

16 stellingen

Elk jaar trok Geert van Bruaene met een aantal vrienden half-schertsend, half-ernstig op pelgrimstocht naar het Pajottenland, naar het kasteel van Gaasbeek, om de onthoofding van de graven van Egmont en  Hoorne te herdenken. Van 1565 tot 1568 was het kasteel van Gaasbeek immers in het bezit van de Graaf van Egmont.

STELLING 6: In 1951 was Geert van Bruaene ziek en kon niet deelnemen aan de tocht. Fauvist en kunstschilder Jean Brusselmans (een echte Pajotter, gestorven in Dilbeek) liet zich op deze tocht in Gaasbeek fotograferen en stuurde hem de foto toe als bewijsstuk van de processie die ze dat jaar ondernamen.

Fout. Van Bruaene kende wel degelijk Jean Brusselmans en de foto in het café is ook echt, maar ze heeft geen betrekking op een pelgrimstocht naar het Kasteel van Gaasbeek, laat staan een jaarlijkse.

Wie zijn we?

Het Goudblommeke in Papier is een café met een beroemd verleden. Hier vonden de boegbeelden van het Brusselse surrealisme elkaar, zoals René Magritte, Louis Scutenaire, Marcel Mariën... Ook later kwamen kunstenaars en schrijvers er regelmatig over de vloer. Het café is nog steeds een artistiek en literair trefpunt.

Nieuwsbrief

Waar kan je ons vinden?

kaart_goudblommeke.gif