16 stellingen

16 stellingen

Maria Ilinitsjna Oeljanova kwam in Brussel natuurwetenschappen studeren, waarschijnlijk met de bedoeling arts te worden. Die naam zegt u niets? Zij was de zus van Vladimir Ilitsj Oeljanov, beter bekend onder de naam … ‘Lenin’. Er zijn 14 brieven bewaard gebleven van Lenin aan zijn zus gericht in Brussel. Maria kende ook de schoonzoon van Karl Marx. Wat niet verwonderlijk was, de gemeenschap Russen in Brussel toen was een klein wereldje op zich, zeker degenen die het zich konden veroorloven hier te studeren. En zij ontmoetten elkaar enkele keren in het Goudblommeke in Papier. Fotografen frequenteerden graag dit etablissement omdat ze er altijd wel enkele bekende/beroemde gezichten konden vinden.

STELLING 3: Dit portret stelt Maria Ilinitsjna Oeljanova voor. De foto werd waarschijnlijk genomen door Georges Dufrane, zo’n beetje de huisfotograaf van het Goudblommeke in Papier toen.

Fout. Maria Ilinitsjna Oeljanova heeft wel degelijk in Brussel gestudeerd en woonde in de Miniemenstraat nr 40 te Brussel. Maar de briefwisseling waarvan sprake is, dateert van tussen 1898 en 1899 en het cafeetje werd pas geopend op 1947.Het is dus ook uitgesloten dat George Dufrane Maria Oeljanov zou gefotografeerd hebben.

 

 

Wie zijn we?

Het Goudblommeke in Papier is een café met een beroemd verleden. Hier vonden de boegbeelden van het Brusselse surrealisme elkaar, zoals René Magritte, Louis Scutenaire, Marcel Mariën... Ook later kwamen kunstenaars en schrijvers er regelmatig over de vloer. Het café is nog steeds een artistiek en literair trefpunt.

Nieuwsbrief

Waar kan je ons vinden?

kaart_goudblommeke.gif