16 stellingen

16 stellingen

Guido Gezelle kwam elk jaar voor z’n naamfeest (St-Guido) op 12 september naar de St-Guido-kerk in de gelijknamige parochie in Anderlecht en schreef naar aanleiding hiervan zelfs een gedicht. Guido Gezelle kende de familie van Bruaene goed daar ze beiden uit Kortrijk afkomstig waren.

STELLING 2: Wanneer Gezelle in Brussel is, passeert hij ook telkens in het ‘Goudblommeke in Papier’. Geert van Bruaene kreeg het gedicht in handen via zijn ouders in Kortrijk, toen goed bevriend met Guido Gezelle.

Fout. Gezelle (overleed in 1899) en van Bruaene (geboren in 1891) hebben elkaar nooit gekend. Geert van Bruaene is wel afkomstig van Kortrijk en er hangt in het cafe wel degelijk een ingekaderde brief van Guido Gezelle. Het vermoeden is dat Geert in het bezit is gekomen van deze brief in het kader van zijn activiteit als kunsthandelaar / brocanteur.   

 

Wie zijn we?

Het Goudblommeke in Papier is een café met een beroemd verleden. Hier vonden de boegbeelden van het Brusselse surrealisme elkaar, zoals René Magritte, Louis Scutenaire, Marcel Mariën... Ook later kwamen kunstenaars en schrijvers er regelmatig over de vloer. Het café is nog steeds een artistiek en literair trefpunt.

Nieuwsbrief

Waar kan je ons vinden?

kaart_goudblommeke.gif